TUYỂN SINH

HỘI THẢO KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 KHOA TIẾNG PHÁP

Ngày 24 tháng 6 năm 2024, Khoa Tiếng Pháp tổ chức hội thảo Khoa học về chủ đề: “Giảng dạy tiếng Pháp trong thời...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LỊCH HỌC

ĐỐI TÁC