HỘI THẢO KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 KHOA TIẾNG PHÁP

Ngày 24 tháng 6 năm 2024, Khoa Tiếng Pháp tổ chức hội thảo Khoa học về chủ đề: “Giảng dạy tiếng Pháp trong thời...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH TIẾNG PHÁP THƯƠNG MẠI (MÃ SỐ 72220203)

Nhấn để xem: Mục tiêu đào tạo - Chuẩn đầu ra - Khung chương trình - Đề cương các môn học

GIẢI CHẠY PHÁP NGỮ – COURSE DE LA FRANCOPHONIE 2021

GIẢI CHẠY PHÁP NGỮ - COURSE DE LA FRANCOPHONIE 2021 Thời gian: 8/5/2021 Địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội Hotline: 0859938098 Email: coursefrancophonie@gmail.com 1. Mục đích Giải chạy Pháp...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH TIẾNG PHÁP THƯƠNG MẠI (MÃ SỐ 72220203)

Nhấn để xem: Mục tiêu đào tạo - Chuẩn đầu ra - Khung chương trình - Đề cương các môn học

Đoàn sinh viên khóa 59 chất lượng cao Tiếng Pháp thương mại sang học...

Năm học 2023-2024, trong khuôn khổ hợp tác đào tạo song bằng giữa Khoa Tiếng Pháp-trường đại học Ngoại Thương và Université Polytechnique Hauts-De_France...

TỔNG KẾT CUỘC THI CHÍNH TẢ “DICTÉE ESCE 2024”

Cuộc thi chính tả "Dictée ESCE 2024" thu hút sự tham gia của hơn 100 thí sinh đã diễn ra ngay sau buổi khai...

TỔNG KẾT CUỘC THI CHÍNH TẢ “DICTÉE ESCE 2024”

Cuộc thi chính tả "Dictée ESCE 2024" thu hút sự tham gia của hơn 100 thí sinh đã diễn ra ngay sau buổi khai...

Đoàn sinh viên khóa 59 chất lượng cao Tiếng Pháp thương mại sang học...

Năm học 2023-2024, trong khuôn khổ hợp tác đào tạo song bằng giữa Khoa Tiếng Pháp-trường đại học Ngoại Thương và Université Polytechnique Hauts-De_France...

GIẢI CHẠY PHÁP NGỮ – COURSE DE LA FRANCOPHONIE 2021

GIẢI CHẠY PHÁP NGỮ - COURSE DE LA FRANCOPHONIE 2021 Thời gian: 8/5/2021 Địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội Hotline: 0859938098 Email: coursefrancophonie@gmail.com 1. Mục đích Giải chạy Pháp...
- Advertisement -

Featured

Most Popular

Latest reviews

HỘI THẢO KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 KHOA TIẾNG PHÁP

Ngày 24 tháng 6 năm 2024, Khoa Tiếng Pháp tổ chức hội thảo Khoa học về chủ đề: “Giảng dạy tiếng Pháp trong thời...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH TIẾNG PHÁP THƯƠNG MẠI (MÃ...

Nhấn để xem: Mục tiêu đào tạo - Chuẩn đầu ra - Khung chương trình - Đề cương các môn học

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO CHUYÊN NGÀNH TIẾNG PHÁP THƯƠNG MẠI...

Nhấn để xem: Mục tiêu đào tạo - Chuẩn đầu ra - Khung chương trình - Đề cương các môn học  

More News